Blog

Kentsel Dönüşüm

6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu Hakkında 1.Kentsel Dönüşüm için Başvurunuzu yapın 2.Binanıza ait Risk Analizi ve Raporu hazırlanır,T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulur, 3.Değerlendirme ve Onay sürecinden sonra Bakanlık 60 gün içerisinde Riskli bina boşaltılır, 4.Proje ve Eklerine göre binanız yeniden inşaa edilir, 5.İnşaat süresince 18 ay Kira yardımı veya 100,000.TL'ye kadar 2 yıl geç…
Daha Fazla

Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı

Kira Yardımı ve Kredi Desteği. Kira yardımı 2017 yılı için 860,00 TL'dir.Kira yardımı alabilmek için riskli yapıdaki dairede ikamet edilme şartı ve elektrik, doğalgaz,su, telefon faturalarından en az birisinin tapuda ismi geçen kat maliki üzerine olma şartı aranır. Yardım süresi riskli alan dışındaki yapılarda 18 aydır. Riskli alanlarda kira yardım süresi 36 ayı geçmemek şartı…
Daha Fazla

Kredi Desteği

Kentsel Dönüşüm Kanunu Kapsamında Kredi Desteği 6306 sayılı kanun kapsamında ilgili daireye; 1-100,000.TL'ye kadar 2-2 yıl geri ödemesiz 3-Faizin yarısını devlet karşılıyor. Kredi Anlaşması Olan Bankalar Faiz desteği verilebilmesi için tahliye tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde kredi almak üzere Bakanlıkla protokol imzalamış bankalara başvurulmuş olması gerekir. Bu bankalar; İş Bankası, DenizBank, AKBANK, HALKBANK,…
Daha Fazla

Projelendirme

Mekan Kavramını yeniden yorumlayarak Özgün Tasarımlar yapıyoruz. Parselinizin imar durumu ve yönetmeliklere göre maksimum alan ve Modern tasarım anlayışıyla Tasarımınızı oluşturuyor,Uzman ekibimiz ile görsel tasarımınızı yapıyor ve Projenizi somutlaştırıyoruz.
Daha Fazla