Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı

Kira Yardımı ve Kredi Desteği.

Kira yardımı 2017 yılı için 860,00 TL'dir.Kira yardımı alabilmek için riskli yapıdaki dairede ikamet edilme şartı ve elektrik, doğalgaz,su, telefon faturalarından en az birisinin tapuda ismi geçen kat maliki üzerine olma şartı aranır. Yardım süresi riskli alan dışındaki yapılarda 18 aydır. Riskli alanlarda kira yardım süresi 36 ayı geçmemek şartı ile ilgili kurumca belirlenir.

No Comments Yet.

Leave a reply